dimarts, 17 de març del 2009

No volem la Fundació Príncep de Girona

Jo, Nuri Brugada Arnau, com a ciutadana que rebutja institucions antidemocràtiques i retrògrades com la monarquia espanyola, hereva de la dictadura franquista i símbol de la unitat de l'Estat espanyol i la manca de llibertats del poble català, vull expressar-vos el meu més explícit rebuig al fet que la vostra entitat hagi promogut la creació de la Fundació Príncep de Girona amb la col•laboració de la casa reial espanyola.
Des del meu punt de vista, aquesta fundació té com a finalitat principal rentar la imatge de la monarquia espanyola, que es troba actualment desprestigiada en el nostre país.
És per això que us faig arribar la meva crítica i us demano que reflexioneu sobre les vostres accions en aquest sentit ja que no tenen en compte el rebuig que genera la monarquia espanyola en les nostres comarques, així com que 25 famílies, entre elles la meva, han hagut de passar per un procés polític a l'Audiencia Nacional espanyola en el darrer any pel simple fet d'haver expressat el rebuig a la corona espanyola.
Finalment, vull anunciar-vos que, davant de la vostra actuació, he decidit anul·lar els comptes que tinc a les vostres entitats.Als "senyors" de la Caixa de Girona, la Caixa, la fundació Gala-Dalí i la Cambra de Comerç de Girona.